۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
تاريخ جلسات كميته تاليف و ترجمه

جدول زمانبندی کمیته تالیف و ترجمه سال 1400

ردیف

جلسه

تاریخ کمیته تالیف و ترجمه

روز

ساعت

1

یکصد و بیستم

1400/1/24

سه شنبه

8:30-10:30

2

یکصد و بیست و یکم

1400/2/21

سه شنبه

8:30-10:30

3

یکصد و بیست و دوم

1400/3/25

سه شنبه

8:30-10:30

4

یکصد و بیست وسوم

1400/4/22

سه شنبه

8:30-10:30

5

یکصد و بیست وچهارم

1400/6/12

سه شنبه

8:30-10:30

6

یکصد و بیست وپنجم

1400/5/26

سه شنبه

8:30-10:30

7

یکصد و بیست وششم

1400/6/23

سه شنبه

8:30-10:30

8

یکصد و بیست وهفتم

1400/7/27

سه شنبه

8:30-10:30

9

یکصد و بیست وهشتم

1400/8/25

سه شنبه

8:30-10:30

10

یکصد و بیست ونهم

1400/9/23

سه شنبه

8:30-10:30

11

یکصد و سی ام

1400/11/19

سه شنبه

8:30-10:30

12

یکصد وسی و یکم

1400/12/25

سه شنبه

8:30-10:30

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/01
تعداد بازدید:
155
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal